Ostatnie zmiany: - Projekt Buntu dostępny w sieci - więcej w sekcji News (16.12.2010)


icon.png TODO:

- Więcej...
- Dać możliwość podejrzenia zawartości repozytorium na stronie (wylistowanie repo + podanie wersji pakietu)
- Przygotować LiveCD RozLinux 10.04 64bit
- Repozytorium dla dystrybucji Debian