Ostatnie zmiany: - Projekt Buntu dostępny w sieci - więcej w sekcji News (16.12.2010)


icon.png Searching...

Wyszukanie dostepnych paczek, które w nazwie zawierają "rozlinux":

apt-cache search rozlinux


lub klikamy na "Szukaj" w graficznym Synaptiku/Centrum Oprogramowania Ubunbtu.

Przykładowe wylistowane paczki z repozytorium:

$ apt-cache search rozlinux
grub2-rozlinux-anarchyclub-theme - RozLinux "Anarchy Club" theme for Grub2 grub2-rozlinux-rozbratzostaje-theme - RozLinux "RozbratZostaje" theme for Grub2
grub2-rozlinux-squat-theme - RozLinux "Squat" theme for Grub2
plymouth-rozlinux-anarchyclub-theme - Graphical boot animation and logger - "Anarchy Club" Rozlinux theme
plymouth-rozlinux-blue-logo-theme - Graphical boot animation and logger - Blue RozLinux logo theme
plymouth-rozlinux-dangeranarchists-theme - Graphical boot animation and logger - "Danger - Anarchists" Rozlinux theme
plymouth-rozlinux-dark-logo-theme - Graphical boot animation and logger - Dark Rozlinux logo theme
plymouth-rozlinux-dark-with-gray-logo-theme - Graphical boot animation and logger - Dark Rozlinux with gray logo theme plymouth-rozlinux-resolution-fix-1024px - This package fixes the plymouth's resolution issue, by forcing res to 1024x768px
plymouth-rozlinux-resolution-fix-1024px-grub2-800px - This package fixes the plymouth's resolution issue, by forcing res to 1024x768px in plymouth and by setting 800x600px in grub2 boot-manager.
plymouth-rozlinux-resolution-fix-1280px - This package fixes the plymouth's resolution issue, by forcing res to 1280x1024px
plymouth-rozlinux-resolution-fix-1280px-grub2-800px - This package fixes the plymouth's resolution issue, by forcing res to 1280x1024px and by setting 800x600px in grub2 boot-manager.
plymouth-rozlinux-squat-theme - Graphical boot animation and logger - "Squat" Rozlinux theme without logo
plymouth-rozlinux-squat-with-logo-theme - Graphical boot animation and logger - "Squat" Rozlinux theme with logo