Ostatnie zmiany: - Projekt Buntu dostępny w sieci - więcej w sekcji News (16.12.2010)


icon.png Instaliren:

Przykład instalacji paczek w terminalu przy użyciu programu aptitude:

sudo aptitude install grub2-rozlinux-rozbratzostaje-theme


i tak dalej...