Ostatnie zmiany: - Projekt Buntu dostępny w sieci - więcej w sekcji News (16.12.2010)


icon.png Dodanie repozytorium do systemu:

Otwieramy Terminal:

Programy -> Akcesoria -> Terminal


Wpisujemy w nim:

wget -q http://rozlinux.sourceforge.net/debs/rozrepo-10.04.deb && sudo dpkg -i roz*.deb && rm roz*.deb


po wprowadzeniu hasła repozytorium już jest dodane do systemu.
Standardowo na końcu pobieramy "indeksy":

sudo apt-get update


Tak więc co pierwsza wpisana przez nas linia robi: po ściągnięciu pliku (polecenie 'wget') dodawany jest plik "rozlinux.list" do miejsca:

/etc/apt/sources.list.d/


następnie importowany zostaje klucz "gpg" (odbywa się to podczas wykonywania polecenia dpkg -i ..), aby 'autoryzować' zawartość repozytorium. Na końcu - polecenie 'rm' - ściągnięty przez nas plik jest kasowany.


---


Dla tych którzy jednak wolą iść na "piechotę" poniżej standardowy opis krok po kroku, jak dodać repozytorium:
A) - Dodajemy wpisy dot. rozlinuksowego repozytorium
W terminalu piszemy (kopiuj/wklej) zatem:

sudo -s
echo "deb http://rozlinux.sourceforge.net/repos lucid main contrib" > /etc/apt/sources.list.d/rozlinux.list
echo "deb-src http://rozlinux.sourceforge.net/repos lucid main contrib" >> /etc/apt/sources.list.d/rozlinux.list
exit


i potrzebne wpisy już mamy.

B) - Dodajemy klucz gpg w celu autoryzacji repozytorium:
W terminalu wpisz:

wget -q -O- http://rozlinux.sourceforge.net/repos/gpg.key | sudo apt-key add -


powinno pojawić się "OK".

C) - Teraz pora na pobranie ogólnych informacji co aktualnie znajduje się w repozytorium:
Zatem znow w terminalu:

sudo apt-get update


i voila.